Επέκταση Ψυχιατρικής Κλινικής Δράμας - “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”

Συμβατική ονομασία:

Επέκταση Ψυχιατρικής Κλινικής Δράμας - “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”

Τελική δαπάνη:

3.721.194,36 €

Ημερομηνία υπογραφής:

22/11/2011

Ημερομηνία περαίωσης:

20/10/2013

Σύντομη περιγραφή:

Προσθήκη κατ' επέκταση κτιρίου σε υπάρχουσα ψυχιατρική κλινική στη Δράμα. Το υπό ανέγερση κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο και συνολικό εμβαδόν 5.800,00 m2 περίπου.