ΕΑΚΝ Αγ.Κοσμά: Αναμόρφωση-Ξενώνες

Συμβατική ονομασία: ΕΑΚΝ Αγ.Κοσμά: Αναμόρφωση-Ξενώνες
Τελική δαπάνη: 1.785.304 €
Ημερομηνία υπογραφής: 21/06/2002
Ημερομηνία περαίωσης:
31/01/2003
Σύντομη περιγραφή: Αναμόρφωση των ξενώνων του ΕΑΚΝ στον Άγιο Κοσμά της Αττικής.