Α' Φάση κατασκευής cold shell κτιρίου γραφείων (κτίριο 10) στο ΣΕΑ ΙΙ Μεσογείων

Συμβατική ονομασία: Α' Φάση κατασκευής cold shell κτιρίου γραφείων (κτίριο 10) στο ΣΕΑ ΙΙ Μεσογείων
Τελική δαπάνη: 3.250.675 €
Ημερομηνία υπογραφής: 9/08/2002
Ημερομηνία περαίωσης:
 
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ J&P/ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΤΕΘ ΑΕ
ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ