Ε.Σ. Μεγάρων Αττικής: Κατασκευή χλοοτάπητα και συναφείς εργασίες ελαστικού τάπητα

Συμβατική ονομασία: Ε.Σ. Μεγάρων Αττικής: Κατασκευή χλοοτάπητα και συναφείς εργασίες ελαστικού τάπητα
Τελική δαπάνη: 1.322.177 €
Ημερομηνία υπογραφής: 9/10/2002
Ημερομηνία περαίωσης:
31/12/2004
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ “ΕΤΕΘ Α.Ε.- Ν.ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ- ΠΟΛΥΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”
Κατασκευή νέου στίβου 400 μέτρων με 8 διαδρομές επιστρωμένο με συνθετικό τάπητα, κατασκευή χλοοτάπητα στην κονίστρα και σε χώρο έξω από την περίφραξη, κατασκευή εσωτερικής περίφραξης και νέος ηλεκτροφωτισμός του σταδίου. Επίσης, συμπληρωματικά θα γίνει επίστρωση μιας κλειστής αίθουσας με συνθετικό τάπητα, θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο και υδατοδεξαμενή και υποσταθμός της Δ.Ε.Η.