Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης – Βελτιώσεις

Συμβατική ονομασία: Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης – Βελτιώσεις
Τελική δαπάνη: 13.504.840 €
Ημερομηνία υπογραφής: 24/02/2004
Ημερομηνία περαίωσης:
14/06/2005
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ Α.Ε.-ΚΛ.Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.