ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ

Συμβατική ονομασία: ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τελική δαπάνη: 300.000 €
Ημερομηνία υπογραφής: 9/06/2004
Ημερομηνία περαίωσης:
20/12/2004
Σύντομη περιγραφή: Αποκατάσταση και ανάπλαση των προσόψεων 4 κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό την προώθηση, ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής της περιοχής.