Οικοδομικές & ΗΜ εργασίες για την ανέγερση του νέου Μουσείου Πατρών & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Συμβατική ονομασία: Οικοδομικές & ΗΜ εργασίες για την ανέγερση του νέου Μουσείου Πατρών & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Τελική δαπάνη: 17.326.343 €
Ημερομηνία υπογραφής: 29/11/2004
Ημερομηνία περαίωσης:
15/10/2007
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ-Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.- ΓΕΤΕΜ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Το νέο μουσείο της Πάτρας κατασκευάστηκε στη Βόρεια είσοδο της πόλης, στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθήνας 38-40. Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή ενός κτιρίου με μοντέρνα σύλληψη και αισθητική. Στο κτίριο υπάρχουν αίθουσες μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, εκθετήριο και πωλητήριο του ΤΑΠ, αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αίθουσα πολυμέσων και εικονικής περιήγησης, χώρους εξυπηρέτησης του κοινού και ένα μικρό θέατρο χωρητικότητας 140 θέσεων. Εκτός από την κατασκευή του κτιρίου που θα φιλοξενήσει το νέο μουσείο έγινε και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του.