Μελέτη-Κατασκευή- Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων μητροπολιτικού κέντρου Θεσσαλονίκης

Συμβατική ονομασία: Μελέτη-Κατασκευή- Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων μητροπολιτικού κέντρου Θεσσαλονίκης - ΥΣΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ
Τελική δαπάνη: 7.500.000 €
Ημερομηνία υπογραφής: 21/03/2005
Ημερομηνία περαίωσης:
05/10/2006
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ SALONICA PARK (Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ-ΤΕΡΝΑ-ΕΤΕΘ)
Η εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 25% στην 30ετή σύμβαση παραχώρησης για την μελέτη, αυτοχρηματοδοτούμενη κατασκευή και εκμετάλλευση δύο τετραόροφων υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων στο μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρητικότητας 520 θέσεων [επί των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου–Γ.Παπανδρέου(Ανθέων)-Μ.Κάλλας πλησίον του Μεγάρου Μουσικής] και 472 θέσεων [επί των οδών Παπαναστασίου–Κ.Καραμανλή(Ν. Εγνατία)–Κλεάνθους πλησίον του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου].
Ο σταθμός αυτοκινήτων επί των οδών Παπαναστασίου και Κ. Καραμανλή (Ν. Εγνατία) έχει ολοκληρωθεί. Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή 5όροφου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, η κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων και η διαμόρφωση πλατείας στη στάθμη του ισογείου.