Διαρρύθμιση 6-όροφου κτιρίου σε κατάστημα και προσθήκη ενός ορόφου

Συμβατική ονομασία: Διαρρύθμιση 6-όροφου κτιρίου σε κατάστημα και προσθήκη ενός ορόφου
Τελική δαπάνη: 4.125.000 €
Ημερομηνία υπογραφής: 17/01/2006
Ημερομηνία περαίωσης:
7/05/2007
Σύντομη περιγραφή: Το κτίριο βρίσκεται στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, μεταξύ των οδών Τσιμισκή και Βασ. Ηρακλείου, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Στο έργο περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες, εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων, συμπλήρωση και ανακατασκευή φέροντος οργανισμού, συντήρηση και ανάδειξη της όψης του κτιρίου και προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου προκειμένου να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κατάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.