Β' Φάση ανέγερσης ξενοδοχείου πολυτελείας στη Θεσσαλονίκη

Συμβατική ονομασία: Β' Φάση ανέγερσης ξενοδοχείου πολυτελείας στη Θεσσαλονίκη
Τελική δαπάνη: 18.660.245 €
Ημερομηνία υπογραφής: 4/05/2007
Ημερομηνία περαίωσης:
5/02/2010
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ολοκλήρωσης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΧΑΝΔΡΗΣ "THE MET" στη Θεσσαλονίκη που περιλαμβάνει την κατασκευή των οικοδομικών εργασιών, των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και των Η/Μ εργασιών για την υλοποίηση των προβλέψεων της μελέτης διακόσμησης ώστε οι χώροι του ξενοδοχείου να αποκτήσουν την προβλεπομένη από την μελέτη τελική τους αισθητική.