Ανέγερση και ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής κτιρίου (Ι.ΚΤΕΟ) Δήμου Πυλαίας

Συμβατική ονομασία: Ανέγερση και ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής κτιρίου (Ι.ΚΤΕΟ) Δήμου Πυλαίας
Τελική δαπάνη: 2.413.315 €
Ημερομηνία υπογραφής: 7/04/2008
Ημερομηνία περαίωσης:
23/12/2009
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 4.807 μ2 στη περιοχή Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το κτίριο αποτελείται από χώρο για τον έλεγχο των οχημάτων, χώρο γραφείων και εξυπηρέτησης πελατών και υπόγειο χώρο. Στο περιβάλλοντα χώρο έχει διαμορφωθεί χώρος στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων, χώρος πρασίνου και χώρος πεζοδρομίων.