Αγωγός τροφοδοσίας καυσίμου Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Συμβατική ονομασία: Αγωγός τροφοδοσίας καυσίμου Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
Τελική δαπάνη: 4.895.249.400 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 25/10/2000
Ημερομηνία περαίωσης:
 
Σύντομη περιγραφή: Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του Αγωγού Μεταφοράς Καυσίμων μήκους 51.300μ περίπου, ο οποίος ξεκινά από το χώρο των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπρόπυργου των Ελληνικών Πετρελαίων όπου θα βρίσκεται το αντλιοστάσιο και καταλήγει στο χώρο του νέου Διεθνή Αερολιμένα των Σπάτων “Ελ. Βενιζέλος”.