Παναγοπούλειο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Δημόκριτος Medical Center Α.Ε.:Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου

Συμβατική ονομασία: Παναγοπούλειο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Δημόκριτος Medical Center Α.Ε.:Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
Τελική δαπάνη: 14.500.000 €
Ημερομηνία υπογραφής: 19/09/2011
Ημερομηνία περαίωσης:
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή ενός κτιριακού συγκροτήματος στο οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς και εξωτερικούς.