Διώροφο κτίριο με υπόγειο, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής

Συμβατική ονομασία: Διώροφο κτίριο με υπόγειο, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Τελική δαπάνη: 4.268.507,63 €
Ημερομηνία υπογραφής: 22/11/2011
Ημερομηνία περαίωσης:
12/10/2013
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή προσθήκης κατ' επέκταση διώροφης ψυχιατρικής κλινικής με υπόγειο και περίφραξη, (κατασκευή φέροντος οργανισμού, οικοδομικές και Η/Μ εργασίες) συνολικού εμβαδού 5.600,00τ.μ, σε έκταση συνολικού εμβαδού 23.700,00τ.μ. στην οποία λειτουργεί η υπάρχουσα κλινική καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (πεζοδρόμια, οδοί πρόσβασης, χωροι στάθμευσης)