Διώροφο κτίριο με υπόγειο, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής

Συμβατική ονομασία: Διώροφο κτίριο με υπόγειο, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Τελική δαπάνη: 3.190.000 €
Ημερομηνία υπογραφής: 22/11/2011
Ημερομηνία περαίωσης:
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Σύντομη περιγραφή: Προσθήκη κατ' επέκταση κτιρίου ψυχιατρικής κλινικής στη Δράμα. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο.