ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Περιστέρι- σήραγγα Ανθοχωρίου (3.1)

Συμβατική ονομασία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Περιστέρι - Σήραγγα Ανθοχωρίου (3.1)
Τελική δαπάνη: 10.246.136 €
Ημερομηνία υπογραφής: 5/11/1998
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/2002
Σύντομη περιγραφή:

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- ΑΒΑΞ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου με τα αναγκαία συνοδευτικά έργα, η κατασκευή των παράπλευρων οδών και της κάθετης οδού σύνδεσης με την υφιστάμενη Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων, η κατασκευή οδού αναστροφής της κυκλοφορίας μπροστά από το δυτικό μέτωπο της σήραγγας, η κατασκευή χώρων στάθμευσης, η κατασκευή τεσσάρων μεγάλων τεχνικών και γενικότερα όλων των απαραίτητων τεχνικών και τέλος η κατασκευή των έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης και προστασίας του έργου από της πλημμυρικές παροχές του Μετσοβίτικου ποταμού, σήμανσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, αποκατάστασης του τοπίου και γενικότερα εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων.