Ολοκλήρωση οδού παράκαμψης Ναυπάκτου-Τμήμα Γ' ΚΕ 1730

Συμβατική ονομασία: Ολοκλήρωση οδού παράκαμψης Ναυπάκτου - Τμήμα Γ' ΚΕ 1730
Τελική δαπάνη: 22.924.680 €
Ημερομηνία υπογραφής: 26/05/2003
Ημερομηνία περαίωσης:
31/03/2008
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ Α.Ε.-ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
H σύμβαση ανατέθηκε από την ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αφορά στην ολοκλήρωση της οδού παράκαμψης της πόλης της Ναυπάκτου με την κατασκευή και την βελτίωση του τμήματος.