Εγνατία Οδός: στοιχειώδης συντήρηση του τμήματος από κόμβο Κ1 Θεσ/νίκης μέχρι Στρυμόνα (2004-2005)

Συμβατική ονομασία: Εγνατία Οδός: Στοιχειώδης Συντήρηση του τμήματος από κόμβο Κ1 Θεσ/νίκης μέχρι Στρυμόνα (2004-2005)
Τελική δαπάνη: 476.910 €
Ημερομηνία υπογραφής: 30/03/2004
Ημερομηνία περαίωσης:
31/07/2005
Σύντομη περιγραφή: Στο έργο περιλαμβάνεται η τεχνική αστυνόμευση, η στοιχειώδης συντήρηση από φθορές λόγω χρήσης, η αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών και η βελτίωση των εγκαταστάσεων στο τμήμα Κ1 Θεσσαλονίκη μέχρι τον κόμβο του Στρυμόνα της Εγνατίας Οδού.