Σήραγγα Γκρόπας επί της Επαρχιακής Οδού Πύλης- Στουρναρέικα-Μεσοχώρας του Ν. Τρικάλων Κ.Ε 1500Β

Συμβατική ονομασία: Σήραγγα Γκρόπας επί της Επαρχιακής Οδού Πύλης- Στουρναρέικα-Μεσοχώρας του Ν. Τρικάλων Κ.Ε 1500Β
Τελική δαπάνη: 19.517.490 €
Ημερομηνία υπογραφής: 22/08/2005
Ημερομηνία περαίωσης:
30/11/2010
Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή της Σήραγγας Γκρόπας επί της επαρχιακής οδού Πύλης – Στουρναρέϊκων – Μεσοχώρας του νομού Τρικάλων, συνολικού μήκους 1500μέτρων περίπου, καθώς την ανατολική πρόσβαση της σήραγγας συνολικού μήκους 400μέτρων περίπου.