Εγνατία Οδός: συντήρηση και λειτουργία του τμήματος από κόμβο Κ1 Καλοχωρίου μέχρι Αγ. Ανδρέα (2009)

Συμβατική ονομασία: Εγνατία Οδός: συντήρηση και λειτουργία του τμήματος από κόμβο Κ1 Καλοχωρίου μέχρι Αγ. Ανδρέα (2009)
Τελική δαπάνη: 706.208 €
Ημερομηνία υπογραφής: 4/05/2009
Ημερομηνία περαίωσης:
3/09/2009
Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει τη τεχνική αστυνόμευση, τη στοιχειώδη συντήρηση της οδού και των σηράγγων και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και τον έλεγχο της κυκλοφορίας σε ανοιχτή οδοποιία και στις σήραγγες.