Κατασκευή Έργων Υποδομής τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα μεταξύ τριών γεφυρών και σιδηροδρομικού κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), στο τμήμα Τρεις Γέφυρες-ΣΚΑ-Νέο Αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή Έργων Υποδομής τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα μεταξύ τριών γεφυρών και σιδηροδρομικού κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) και όλων των απαιτούμενων έργων επιδομής, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και σιδηροδρομικών σταθμών, για την πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες-ΣΚΑ-Νέο Αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα
Τελική Δαπάνη: 439.883.643 €
Ημερομηνία υπογραφής: 14/05/2002
Ημερομηνία περαίωσης:
Σε εξέλιξη
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.- ALSTOM TRANSPORT SA
Κατασκευή της υποδομής του σιδηροδρόμου, του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών και λοιπών έργων επιδομής για την σύνδεση της γραμμής έως το νέο αερολιμένα στα Σπάτα. Η σύμβαση αφορά στην "Κατασκευή έργων υποδομής Τετραπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), έργων υποδομής για την ολοκλήρωση του ΣΚΑ και όλων των απαιτούμενων έργων επιδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και σιδηροδρομικών σταθμών, για την πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ - νέο αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα".