Κατασκευή συμπληρωματικών έργων υποδομής, επιδομής, σιδηροδρομικών συστημάτων, κτιρίου ΚΕΚ, κτιρίων Σιδ/κών Σταθμών και έργων ασφάλειας κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο τμήμα ΣΚΑ- Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” Α.Δ. 455

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή συμπληρωματικών έργων υποδομής, επιδομής, σιδηροδρομικών συστημάτων, κτιρίου ΚΕΚ, κτιρίων Σιδ/κών Σταθμών και έργων ασφάλειας κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο τμήμα ΣΚΑ- Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” Α.Δ. 455
Τελική Δαπάνη: 29.125.404 €
Ημερομηνία υπογραφής: 28/06/2004
Ημερομηνία περαίωσης:
31/12/2006
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.- ALSTOM TRANSPORT SA
Κατασκευή της υποδομής του σιδηροδρόμου, του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών και λοιπών έργων επιδομής για την σύνδεση της γραμμής έως το νέο αερολιμένα στα Σπάτα. Η σύμβαση αφορά στην "Κατασκευή έργων υποδομής Τετραπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), έργων υποδομής για την ολοκλήρωση του ΣΚΑ και όλων των απαιτούμενων έργων επιδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και σιδηροδρομικών σταθμών, για την πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ - νέο αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα".