Φράγμα Βαλσαμιώτη

Συμβατική ονομασία: Φράγμα Βαλσαμιώτη
Τελική δαπάνη: 29.588.948 €
Ημερομηνία υπογραφής: 08/02/2005
Ημερομηνία περαίωσης: 30/03/2014
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.