Κατασκευή Φράγματος Καλαμωτής Ν.Χίου

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή Φράγματος Καλαμωτής Ν.Χίου
Τελική δαπάνη: 12.444.783 €
Ημερομηνία υπογραφής: 13/10/2005
Ημερομηνία περαίωσης:
30/11/2008
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.- ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του φράγματος Καλαμωτής στην Χίο και βρίσκεται Β-ΒΑ του ομόνυμου οικισμού. Το φράγμα κατασκευάζεται επί του χειμάρρου “Κατράρη” και σε υψόμετρο κοίτης περίπου +54.50. Η λεκάνη απορροής του φράγματος έχει συνολική έκταση 25.71χλμ2, το μέσο πλάτος της είνια 2-2.5χλμ και το μήκος 12.50χλμ ενώ το μέσο υψόμετρο είναι +380μ.