Αγωγός Βαρύτητος Μεταφοράς των ακαθάρτων υδάτων εργοστασίου COCA COLA 3E

Συμβατική ονομασία: Αγωγός Βαρύτητος Μεταφοράς των ακαθάρτων υδάτων εργοστασίου COCA COLA 3E
Τελική δαπάνη: 410.000 €
Ημερομηνία υπογραφής: 10/04/2008
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/2008
Σύντομη περιγραφή: Αφορά στο σύνολο των εργασιών για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του αγωγού μεταφοράς των βιομηχανικών αποβλήτων από το εργοστάσιό στην Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.