Ανέγερση ξενοδοχείου 5 αστέρων 130 δωματίων στην περιοχή Πόρτες Αγίου Μάμα Χαλκιδικής

Συμβατική ονομασία:

Ανέγερση ξενοδοχείου 5 αστέρων 130 δωματίων στην περιοχή Πόρτες Αγίου Μάμα Χαλκιδικής

Τελική δαπάνη:

2.460.053,00 €

Ημερομηνία υπογραφής:

16/07/2018

Ημερομηνία περαίωσης:

14/05/2019

Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες σκυροδέματος, υγρομονώσεων και εγκατάστασης θεμελιακής γείωσης για την ανέγερση του ξενοδοχείου.