Επέκταση του χώρου στοιβασίας Ε/Κ στο ΣΕΜΠΟ

Συμβατική ονομασία:

Επέκταση του χώρου στοιβασίας Ε/Κ στο ΣΕΜΠΟ

Τελική δαπάνη:

1.700.000,00 €

Ημερομηνία υπογραφής:

24/09/2018

Ημερομηνία περαίωσης:

22/07/2019

Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής για την αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων, με την επέκταση της σημερινής έκτασης στοιβασίας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του 6ου Προβλήτα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κατά περίπου 26 στρέμματα.

Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή επιστρώσεως από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, την κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και την εγκατάσταση 2 νέοι πυλώνες φωτισμού ύψους 35 μέτρων και συνδέθηκαν με το υφιστάμενο δίκτυο.