Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων

Συμβατική ονομασία:

Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων

Τελική δαπάνη:

 

Ημερομηνία υπογραφής:

24/10/2018

Ημερομηνία περαίωσης:

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σύντομη περιγραφή:

Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμένα Ναυπλίου για τον ελλιμενισμό μεγάλων πλοίων (εως 200μ). Στόχος των εργασιών είναι η δημιουργία σωστών διαστάσεων πλάτους και βάθους εισόδου και περιοχής κύκλου ελιγμών ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια τα πλοία.

Επίσης πραγματοποιείται αποκατάσταση και υποστήριξη των υπαρχόντων κρηπιδωμάτων/έργων όπου αυτά στα ύφαλά τους παρουσιάζουν προβλήματα και υποστήριξη των έργων στην περιοχή Μπανιέρες κοντά στο Ν.Ο. Ναυπλίου