Εταιρεία

Company buildingsΗ εταιρεία E.T.E.Θ. Μονοπρόσωπη A.E. (ETAIPΕIA TEXNIKΩN EPΓΩN ΘEΣΣAΛONIKHΣ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1961 και από το 2001 ανήκει στον Όμιλο ΑΒΑΞ (πρώην J&P ΑΒΑΞ). Κατέχει πτυχίο 6ης Τάξης Γενικό για έργα ∆ημοσίου, καλύπτοντας όλο το φάσμα των έργων, ως προς την κατηγορία, τη φύση και το είδος τους.

Επί 5 δεκαετίες κατασκεύασε πολλά και σημαντικά έργα, τόσο του ∆ημoσίου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα. Είναι πρωτοπόρα, τόσο στα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, διαθέτοντας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 κεφάλαια στο Ελληνικό ∆ημόσιο και κατασκευάζοντας τα πρώτα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα, όσο και σε έργα ειδικής φύσεως, εισάγοντας τεχνογνωσία από το 1985, όπως στην κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. Εφαρμόζοντας ένα μοναδικό σύστημα μηχανοργάνωσης σε όλη τη διαδικασία παρακολούθησης και παραγωγής, εκτελεί τις αντίστοιχες συμβάσεις με υποδειγματική ποιότητα και ταχύτητα.

Το 1968 ίδρυσε τη θυγατρική της ΕΛΒΙΕΞ, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εμποτισμού ξυλείας για τις ανάγκες της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ και του ΟΣΕ. Σε όλες τις δραστηριότητές της, η ΕΤΕΘ είχε και έχει ως βασικές αρχές και αξίες το σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Από το 1997 η εταιρεία πιστοποιήθηκε από την TÜV HELLAS κατά ISO 9002.