Οικονομικά Στοιχεία

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σε ελληνικη* και αγγλική έκδοση

 

* Η Ελληνικη έκδοση περιέχει και σημειώσεις .