Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΘ Α.Ε. είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της γενικής πολιτικής και της στρατηγικής της. Το Δ.Σ. αποτελούν οι:

  •     Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

    Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων. Κύριος μέτοχος της εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε. από το 1978. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

  •     Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Αντιπρόεδρος

    Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων. Κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου, Γενικού και Τεχνικού Διευθυντή. Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη.

  •     Κωνσταντίνος Κουβαράς, Μέλος

    Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων από το 1968. Γεννήθηκε στην Άρτα.

  •     Ζωή Λυσαρίδου, Μέλος

    Eίναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

  •     Αντώνιος Μιτζάλης, Μέλος

    Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.

  •     Νικόλαος Μιτζάλης, Μέλος

    Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.

  •     Ευάγγελος Λαδάς, Μέλος

    Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων. Εργάζεται στην ΕΤΕΘ από το 1980. Γεννήθηκε στην Καβάλα.

  •    Αργύριος Βεργής, Μέλος

   Λογιστής - Φοροτεχνικός, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Α' τάξης.

  •     Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης, Μέλος

    Συνταξιούχος Τραπεζικός.