Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της γενικής πολιτικής και της στρατηγικής της. Το Δ.Σ. αποτελούν οι:

  •     Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

    Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων. Κύριος μέτοχος της εταιρείας Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. από το 1978. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

  •     Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Αντιπρόεδρος

    Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων. Κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου. Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη.

  •     Ζωή Λυσαρίδου, Μέλος

    Eίναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων. Κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

  •     Αντώνιος Μιτζάλης, Μέλος

    Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.

  •     Νικόλαος Μιτζάλης, Μέλος

    Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.

  •     Ευάγγελος Λαδάς, Μέλος

    Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων. Εργάζεται στην ΕΤΕΘ από το 1980. Κατέχει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Γεννήθηκε στην Καβάλα.