Έργα

Tα έργα που εκτελέσθηκαν και εκτελούνται από την εταιρεία, καλύπτουν όλο το φάσμα, ως προς την κατηγορία τη φύση και το είδος τους, δηλαδή OIKOΔOMIKA EPΓA (ανέγερση οικοδομών, εργοστασίων κ.λ.π.), YΔPAYΛIKA EPΓA (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, αρδεύσεις, εγκαταστάσεις Bιολογικών Kαθαρισμών μεγάλων αστικών περιοχών κ.λ.π.), OΔOΠOIΪA (αυτοκινητόδρομοι, οδοί του εθνικού οδικού δικτύου, γέφυρες, σύνθετες χωματουργικές εργασίες κ.λ.π.), ΛIMENIKA (προστασία οχθών, εργασίες εντός θαλάσσης και λιμνών), BIOMHXANIKA (ανέγερση και εξοπλισμό εργοστασίων, κατασκευή μεγάλων υποστέγων), TOYPIΣTIKA (camping, ξενοδοχεία κ.λ.π.), ΣTPATΙΩTIKA EPΓA, EPΓA AEPOΔPOMIΩN (διάδρομοι, τροχόδρομοι, δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών, κτίρια κ.λ.π.), HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKA EPΓA (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, δίκτυα, αντλιοστάσια, υποσταθμοί, πυλώνες φωτισμού και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π.), EIΔIKA EPΓA (αγωγοί και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου) κ.λ.π.   
Oλα τα έργα που κατασκευάσθηκαν από την  E.T.E.Θ. Μονοπρόσωπη A.E. εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμβάσεις, με υποδειγματική ποιότητα και ταχύτητα.

Έργα υποδομής

Κτηριακά έργα

Νοσοκομειακά έργα

Υδραυλικά έργα

Ενεργειακά έργα

Σιδηροδρομικά έργα

Ολυμπιακά έργα