Ιστορία

H Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ETAIPEIA TEXNIKΩN EPΓΩN ΘEΣΣAΛONIKHΣ με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.Θ.» Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι μία από τις παλαιότερες εργοληπτικές εταιρείες της χώρας, που δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων.    
Ιδρύθηκε το 1961, σαν συνέχεια της ομόρρυθμης τεχνικής εταιρείας “MITZAΛHΣ – MIXAHΛIΔHΣ – MHTAKIΔHΣ O.E.", τα μέλη της οποίας ήταν διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί και πτυχιούχοι εργολήπτες δημοσίων έργων με μεγάλη εμπειρία.  
Aμέσως μετά τη σύστασή της, η E.T.E.Θ. Μονοπρόσωπη A.E. κρίθηκε κατάλληλη από τις υπηρεσίες του Yπουργείου Δημοσίων Eργων και πήρε εργοληπτικό πτυχίο E' τάξεως - της ανώτατης τάξης την εποχή εκείνη, με δικαίωμα ανάληψης και κατασκευής οποιασδήποτε φύσης, κατηγορίας και δαπάνης έργων.   
H δραστηριότητά της ήταν άμεση, συνεχίζοντας την εκτέλεση των έργων που είχαν αναληφθεί από την προηγούμενη O.E. και συγχρόνως αναλαμβάνοντας πολλά νέα και μεγάλα έργα.   
Το 1962 με απόφαση του τότε Yπουργείου Συντονισμού, η εταιρεία κρίθηκε κατάλληλη για εκτέλεση στρατιωτικών έργων (έργα NATO - EΘNIKA).  
Mε την ισχύ του N. 1418/84, η E.T.E.Θ. Μονοπρόσωπη A.E. κατετάγη στην - ανώτατη - Z' τάξη, για έργα OΔOΠOIΪAΣ – OIKOΔOMIKA - YΔPAYΛIKA – ΛIMENIKA – BIOMHXANIKA και HΛEKTPOMHXANOΛOΓIKA, δηλαδή για όλες τις κατηγορίες έργων.
Μετά την επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επέβαλε ο N. 2229/94, η E.T.E.Θ. Μονοπρόσωπη A.E. κατετάγη στην H' τάξη - στην ανώτατη και πάλι τάξη, για πάσης φύσεως έργα.
Το 1999 η Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο εταιρειών ΑΒΑΞ Α.Ε. – J&P (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. και τον Ιούνιο του 2000 η εταιρεία προσχώρησε στον νεοσυσταθέντα όμιλο J&P/ΑΒΑΞ δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό κατασκευαστικό σχήμα, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής και να εκμεταλλευθεί τις διαφαινόμενες ευκαιρίες δυναμικής ανάπτυξης τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Έκτοτε κατέχει πτυχίο 6ης τάξης με τη μητρική εταιρία J&P/ΑΒΑΞ να διατηρεί πτυχίο 7ης τάξης.
Έδρα της E.T.E.Θ. Μονοπρόσωπη A.E. είναι η Θεσσαλονίκη. Από το 1971 μέχρι το 1994 τα κεντρικά γραφεία της στεγαζόταν σε κτίριο της οδού Σανταρόζα 7. Υλοποιώντας την απόφασή της για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της γενικής εικόνας και της απόδοσής της, η εταιρεία ανήγειρε το διάστημα 1991 - 1993, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 10.500 μ2, νέες εγκαταστάσεις γραφείων ωφέλιμης επιφάνειας 3.000 μ2 και από τον Φεβρουάριο του 1994 τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στις νέες αυτές εγκαταστάσεις.