Αναβάθμιση Αντοχής Χερσαίου Τμήματος Διαδρόμου 10-28 Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκη “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΚΑΘΜ)

 

Συμβατική ονομασία:

Αναβάθμιση Αντοχής Χερσαίου Τμήματος Διαδρόμου 10-28 Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκη “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΚΑΘΜ)

Τελική δαπάνη:

25.188.398,41€

Ημερομηνία υπογραφής:

24/12/2012

Ημερομηνία περαίωσης:

30/04/2018

Σύντομη περιγραφή:

Αναβάθμιση της αντοχής του οδοστρώματος του χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28 του Κρατικού Αερολιμένα Θες/νίκης (ΚΑΘΜ), έτσι ώστε μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης του ίδιου διαδρόμου στη θάλασσα κατά 1.000m, ο νέος διάδρομος συνολικού πλέον μήκους 3.440,00m να διαθέτει ομοιόμορφη αντοχή παντού (χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα), ομοιόμορφα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και νέα ενιαία, σύγχρονη φωτοσήμανση.