Ε.Α.Κ. Τρίπολης: Κατασκευή συνθετικού τάπητα-χλοοτάπητα, εσωτερικής περίφραξης και ηλεκτροφωτισμός

Συμβατική ονομασία: Ε.Α.Κ. Τρίπολης: Κατασκευή συνθετικού τάπητα-χλοοτάπητα, εσωτερικής περίφραξης και ηλεκτροφωτισμός
Τελική δαπάνη: 1.424.010 €
Ημερομηνία υπογραφής: 8/10/2002
Ημερομηνία περαίωσης:
10/01/2003
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ “ΕΤΕΘ Α.Ε.- Μ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ- ΠΟΛΥΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”
Κατασκευή συνθετικού τάπητα, χλοοτάπητα, περιμετρικής περίφραξης από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου και ηλεκτροφωτισμός ολόκληρου του αγωνιστικού χώρου του σταδίου του Ε.Α.Κ. Τρίπολης.