Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσ/νίκης και Υπόγειου Σταθμού αυτοκινήτων

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσ/νίκης και Υπόγειου Σταθμού αυτοκινήτων
Τελική δαπάνη: 46.183.325 €
Ημερομηνία υπογραφής: 15/07/2005
Ημερομηνία περαίωσης:
20/07/2010
Σύντομη περιγραφή: Κ/ΞΙΑ “Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ”- ΤΕΡΝΑ ΑΕ- ΕΤΕΘ ΑΕ
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για 3οροφο κτίριο με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων.