Συγκρότημα γραφείων και εμπορικής αποθήκης

Συμβατική ονομασία: Συγκρότημα γραφείων και εμπορικής αποθήκης στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης
Τελική δαπάνη: 770.000 €
Ημερομηνία υπογραφής: 24/08/2007
Ημερομηνία περαίωσης:
3/05/2008
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος στη περιοχή Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μιας εμπορικής αποθήκης με χώρο γραφείων, υπόγειο, περίφραξη και βόθρο καθώς επίσης και αλλαγή χρήσης των χώρων της εμπορικής αποθήκης σε χώρους χρήσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, αλλαγή των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και των όψεων.