Επισκευή σχολικών κτιρίων

Συμβατική ονομασία: Επισκευή σχολικών κτιρίων
Τελική δαπάνη: 8.151.939 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 12/09/1978
Ημερομηνία περαίωσης:
15/12/1978
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ - Κ. ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ ΟΕ
Η σύμβαση του έργου περιλαμβάνει την επισκευή των σχολικών κτιρίων :
  • 1ο και 3ο Δημοτικά Σχολεία Νεάπολης,    
  • Δημοτικό Σχολείο Χορτιάτη,
  • 91ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,
  • Γυμνάσιο Σταυρούπολης,
  • Γυμνάσιο Τούμπας
  • Γυμνάσιο Πολίχνης
  • Τεχνική Σχολή Επανωμής
Αντικείμενο του έργου ήταν η καθαίρεση και επανακατασκευή ξύλινων στεγών, ψευδοροφών, πλινθοδομών, επιχρισμάτων, ο εκ νέου χρωματισμός των κτιρίων και η επισκευή κουφωμάτων.