7571005 Δ.Ε. Κατασκευή οδού Θεσ/νίκης – Σιδηροκάστρου – Προμαχών Τμήμα: κόμβος Δερβενίου – παράκαμψη Λαγυνών – Καβαλαρίου

Συμβατική ονομασία: 7571005 Δ.Ε.
Κατασκευή οδού Θεσ/νίκης – Σιδηροκάστρου – Προμαχώνος
Τμήμα: κόμβος Δερβενίου – Παράκαμψη Λαγυνών – Καβαλαρίου
Τελική δαπάνη: 65.841.969 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 15/12/1978
Ημερομηνία περαίωσης:
31/12/1980
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί:
α) η κατασκευή του ανισόπεδου οδικού κόμβου Δερβενίου και της παράκαμψης Λαγυνών – Καβαλλαρίου, καθώς και η βελτίωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, από την διακλάδωση προς Καβάλα και μέχρι τον κόμβο προς Ν. Σάντα – Κιλκίς.  Ο κόμβος αποτελείται απο 2 ανισόπεδους κλάδους και 1 ισόπεδο. Το συνολικό μήκος και των 3 κλάδων είναι 3.50χλμ.
β) η κατασκευή της παράκαμψης Λαγυνών – Καβαλλαρίου στο τμήμα από Χ.Θ. 0-946,89 μέχρι 6-400,39, συνολικού μήκους 5.50χλμ.
γ) η ανακαίνιση και διαπλάτυνση της οδού από την αρχή του Κόμβου Δερβενίου μέχρι την διακλάδωση των οδών Θεσσαλονίκης – Καβάλας και Θεσσαλονίκης – Σερρών μήκους 0.8χλμ.
δ) η ανακαίνιση και διαπλάτυνση της οδού από το πέρας του Κόμβου Δερβενίου επί της οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών μέχρι τον Κόμβο προς Ν. Σάντα – Κιλκίς μήκους 2,5χλμ.