8271009 Δ.Ε. Μελέτη – Κατασκευή των έργων κατασκευής της Ανισόπεδης Διασταύρωσης της εσωτερικής Περιφερειακής Θεσ/νίκης με την οδό Λαγκαδά

Συμβατική ονομασία: 8271009 Δ.Ε. Μελέτη – Κατασκευή των έργων κατασκευής της Ανισόπεδης Διασταύρωσης της εσωτερικής Περιφερειακής Θεσ/νίκης με την οδό Λαγκαδά
Τελική δαπάνη: 304.009.139 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 5/06/1981
Ημερομηνία περαίωσης:
31/10/1985
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη και πλήρη κατασκευή της γέφυρας της άνω διαβάσεως στην διασταύρωση των οδών Λαγκαδά και Εσωτερικής Περιφερειακής, ώστε να καταργηθεί ο ισόπεδος κόμβος. Αναλυτικότερα, αφορά στην κατασκευή της γέφυρας (βάθρα, προσβάσεις, θεμελίωση, ηλεκτροφωτισμό) και τα παράλληλα έργα διαμόρφωσης και διαπλάτυνσης των υφιστάμενων οδών (εκσκαφή δικτύου Ο.Κ.Ω., πλακοστρώσεις με κρασκεδόρειθρα, ηλεκτροφωτισμός). Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 232.50μ, έχει 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση με νησίδα στη μέση και πεζοδρόμιο 1,00μ εκατέρωθεν.