8271005 Δ.Ε. Εκτέλεση εργασιών διαπλάτυνσης, σποραδικών βελτιώσεων κλπ, Χ.Θ. 110+650 έως Χ.Θ. 131+800 της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Τουρκικών Συνόρων

Συμβατική ονομασία: 8271005 Δ.Ε. Εκτέλεση εργασιών διαπλάτυνσης, σποραδικών βελτιώσεων κλπ, Χ.Θ. 110+650 έως Χ.Θ. 131+800 της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Τουρκικών Συνόρων
Τελική δαπάνη: 112.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 22/06/1983
Ημερομηνία περαίωσης:
30/11/1986
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ - Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Το έργο αφορά εργασίες βελτίωσης των τμημάτων της εθνικής οδού από Καβάλα μέχρι Θεσσαλονίκη στα τμήματα: Μουσθένη – Πλατανότοπου, Πλατανότοπου – Ποδοχωρίου, από το τέλος της Γαληψού, Χ.Θ. 114+450 μέχρι 113+600 και από 112+000 μέχρι τη γέφυρα Ορφυνίου.