9471614 Δ.Ε. Βελτίωση της υπ'αριθ. 2 Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Γεφ. Κήπων στο τμήμα από Γράβουνα μέχρι Ξεριά

Συμβατική ονομασία: 9471614 Δ.Ε. Βελτίωση της υπ'αριθ. 2 Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Γεφ. Κήπων στο τμήμα από Γράβουνα μέχρι Ξεριά
Τελική δαπάνη: 300.370.878 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 20/01/1995
Ημερομηνία περαίωσης:
3/08/1996
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.
Τμηματική βελτίωση της Εθνικής Οδού Νο2 στο τμήμα Γραβούνα – Ξεριά. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται η βελτίωση και διαπλάτυνση του τμήματος στην ανατολική έξοδο Γραβούνα μήκους 700μέτρων περίπου και του τμήματος από κόμβο Χρυσούπολης μέχρι τη δυτική είσοδο Ξεριά μήκους 3.500μ περίπου. Επίσης, την προσαρμογή των ισόπεδων κόμβων Χρυσούπολης και Γέροντα και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας μήκους 3200μ στη περιοχή Ξεριά.