9371511 Δ.Ε. Παράκαμψη Καβάλας-Κόμβος Αγ.Σύλλα (Τμ. 13.4)

Συμβατική ονομασία: 9371511 Δ.Ε. Παράκαμψη Καβάλας-Κόμβος Αγ.Σύλλα (Τμ. 13.4)
Τελική δαπάνη: 1.740.632.962 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 19/06/1995
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/1998
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου του Αγίου Σύλλα και της γέφυρας ανοίγματος 3*35.00μ. στην Χ.Θ. 1+100 της οδού Παράκαμψης Καβάλας. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου, γέφυρας, ανισόπεδης και κάτω διάβασης, κιβωτοειδών οχετών, κλάδων του κόμβου και φωτεινή σηματοδότηση καθώς και διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Καβάλας – Δράμας.