Εκτέλεση εργασιών επί της Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς-Δοϊράνης μήκους 10χλμ από Μαυρονέρι μέχρι Σταυροχώρι

Συμβατική ονομασία: Εκτέλεση εργασιών επί της Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς-Δοϊράνης μήκους 10χλμ από Μαυρονέρι μέχρι Σταυροχώρι
Τελική δαπάνη: 2.896.702.448 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 18/12/1995
Ημερομηνία περαίωσης:
11/06/1999
Σύντομη περιγραφή: