Εθνική Οδός Βόλου – Μικροθηβών

Συμβατική ονομασία: Εθνική Οδος Βόλου-Μικροθηβών                                   
Τελική δαπάνη: 85.147.056 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 20/01/1966
Ημερομηνία περαίωσης:
1971
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή μονού κλάδου 2 λωρίδων σε τμήμα της οδού Βόλου – Μικροθηβών – Φαρσάλων από Χ.Θ. 5+000 (από Βόλο) μέχρι Χ.Θ. 14+500 (προ Αγχιάλου) και επισκευή της υφιστάμενης οδού από Χ.Θ. 14+500 μέχρι Χ.Θ. 18+300 (περιοχή πόλης Αγχιάλου).