Κατασκευή συνδετηρίου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” Θεσ/νίκης

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή συνδετηρίου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” Θεσ/νίκης
Τελική δαπάνη: 571.425.076 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 20/02/1998
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/2000
Σύντομη περιγραφή: Εργασίες κατασκευής συνδετήριου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, που ενώνει το υφιστάμενο δάπεδο του επιβατικού σταθμού και το δάπεδο εμπορευματικού σταθμού του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”.