ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα Παράκαμψης Ξάνθης-Α.Κ. Βανιάνου έως Α.Κ. Βαφέικων και συνδετήρια οδός Πετροχωρίου Βανιάνου (14.2.2)

Συμβατική ονομασία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Tμήμα Παράκαμψης Ξάνθης-Α.Κ. Βανιάνου έως Α.Κ. Βαφέικων και συνδετήρια οδός Πετροχωρίου Βανιάνου (14.2.2)
Τελική δαπάνη: 35.759.212 €
Ημερομηνία υπογραφής: 6/08/1998
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/2002
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ Α.Ε.-Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Κατασκευή τμήματος της Εγνατίας Οδού όπου παρακάμπτεται η πόλη της Ξάνθης, από την κοινότητα Βανιανών μέχρι την κοινότητα Βαφέικων, με τους ανισόπεδους κόμβους Βανιανού και Βαφέικων και την συνδετήρια οδό Πετροχωρίου – Βανιανού.