ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγα Ανηλίου και σήραγγα Αγ. Νικολάου

Συμβατική ονομασία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγα Ανηλίου και σήραγγα Αγ. Νικολάου
Τελική δαπάνη: 114.109.955 €
Ημερομηνία υπογραφής: 29/12/1999
Ημερομηνία περαίωσης:
31/10/2006
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ- ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ- ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ
Κατασκευή δίδυμων σηράγγων στο Ανήλιο και τον Αγιο Νικόλαο σε συνδυασμό με σειρά έργων οδοποιίας Η σύμβαση ανατέθηκε από την Εγνατία Οδό ΑΕ και αφορά στην κατασκευή της δίδυμης σήραγγας Αγ. Νικολάου (375 μ.), τη νέα δίδυμη σήραγγα Ανηλίου (2.102 μ. Αρ. Κλάδος, 2.167 μ. Δε. Κλάδος), την συνδετήρια οδό του κ. Μετσόβου με την υφιστάμηνη Ε.Ο. (2.700 μ.), που περιλαμβάνει και σήραγγα 400 μ.και την βελτίωση της οδού μεταξύ Μετσόβου και Ανηλίου (5.500 μ.) που περιλαμβάνει και την κατασκευή νέας γέφυρας στο Μετσοβίτικο ποταμό.