ΕΕ5/01 “Ανατολικός Κλάδος Ολυμπιακού Δακτυλίου Ανισόπεδος Κόμβος στο Φάρο Ψυχικού, Αγ. Βαρβάρα και Φιλοθέη στη Λεωφ. Κηφισίας”

Συμβατική ονομασία: ΕΕ5/01 “Ανατολικός Κλάδος Ολυμπιακού Δακτυλίου Ανισόπεδος Κόμβος στο Φάρο Ψυχικού, Αγ. Βαρβάρα και Φιλοθέη στη Λεωφ. Κηφισίας”
Τελική δαπάνη: 33.815.326 €
Ημερομηνία υπογραφής: 9/04/2002
Ημερομηνία περαίωσης:
3/11/2006
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Μελέτη και κατασκευή ανισόπεδου κόμβου επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Φάρου Ψυχικού Η σύμβαση ανατέθηκε από την Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α. και αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη των μελετών και η κατασκευή ανισόπεδων κόμβων επί της Λεωφόρου Κηφισιάς στο ύψος του Φάρου Ψυχικού, της Αγ. Βαρβάρας και της Φιλοθέης. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο κάτω διαβάσεων πεζών και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στο εύρος κατασκευής οδικών έργων, έργα πρασίνου και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς επίσης τις εργασίες σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.