Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έτους 2003 στις Κυκλάδες-Ν.Τήνος

Συμβατική ονομασία: Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έτους 2003 στις Κυκλάδες-Ν.Τήνος
Τελική δαπάνη:  
Ημερομηνία υπογραφής: 30/05/2003
Ημερομηνία περαίωσης:
10/11/2003
Σύντομη περιγραφή: Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έτους 2003 στις Κυκλάδες-Ν.Τήνος