Εργασίες προσαρμογής & σύνδεσης του τμήματος Ασπροβάλτα-Στρυμόνας με το υπάρχον οδικό δίκτυο (11.23-1064)

Συμβατική ονομασία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Εργασίες προσαρμογής & σύνδεσης του τμήματος Ασπροβάλτα-Στρυμόνας με το υπάρχον οδικό δίκτυο (11.23-1064)
Τελική δαπάνη: 3.209.121 €
Ημερομηνία υπογραφής: 31/12/2003
Ημερομηνία περαίωσης:
31/07/2004
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ Εργασίες σύνδεσης του τμήματος της Εγνατίας Οδού Ασπροβάλτα – Στρυμόνας με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας.